JUDr. Karel Smutný
advokát

Od roku 1996 advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 08458

Vzdělání: Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1987)

Zaměření: právní služby především v oblasti obchodního práva. Dále poskytování právní služby v oblasti dopravy včetně mezinárodní a řešení pojistných událostí v návaznosti na pojistné smlouvy.